GAL

Logramos o desperdicio cero de alimentos aptos para o consumo.

Reproducir vídeo
Reproducir vídeo
Reproducir vídeo
Reproducir vídeo
Reproducir vídeo
Reproducir vídeo
Reproducir vídeo
Reproducir vídeo

Reducimos o emprego de plásticos en envases e embalaxes.

Colaboramos coas iniciativas ambientais da nosa contorna.

Reducimos a nosa pegada de carbono un 25% grazas a un modelo de xestión sostible e respectuoso coas persoas e a contorna.

As nosas tendas aforran enerxía e reducen o impacto ambiental.

Scroll al inicio